Informatie

Tarieven 2017

 

 

Prestatiebeschrijving per 01-01-2017

 

 

 

Prijs

 - Telefonisch consult € 16,20             
 - Screening vrije toegankelijkheid (zonder verwijzing) € 16,20
 - Intake en onderzoek na screening (zonder verwijzing) € 55,55
 - Intake en onderzoek na verwijzing huisarts / medisch specialist € 45,45 
 - Zitting Fysiotherapie € 30,60 
 - Zitting Fysiotherapie lang (met complexe/meervoudige zorgvragen) € 45,50
 - Zitting Manuele therapie € 45,50 
 - Zitting Oedeemtherapie € 45,50 
 - Zitting Psychosomatische fysiotherapie € 45,50 
 - Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 50,50 
 - Groepszitting voor behandeling van twee personen € 31,50
 - Groepszitting voor behandeling van drie personen € 28,50 
 - Groepszitting voor behandeling van vier personen € 23,50 
 - Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen € 18,50 
 - Groepszitting voor behandeling van meer dan tien personen € 17,50 
 - Toeslag voor uitbehandeling € 15,00
 - Toeslag buiten reguliere werktijd € 16,00 
 - Toeslag voor inrichting € 10,00
 - Niet nagekomen afspraak (conform afgesproken prestatie) vb F.T. € 30,60
-  Rapporten over onderzoek / behandeling voor letseladvocaat € 56,00

 

 

Fysiotherapie Heerlen Noord
© 2017 FTHN