Informatie

Tarieven 2018

 

 

Prestatiebeschrijving per 01-01-2018

 

 

 

Prijs

 - Telefonisch consult € 16,30             
 - Screening vrije toegankelijkheid (zonder verwijzing) € 16,30
 - Intake en onderzoek na screening (zonder verwijzing) € 55,60
 - Intake en onderzoek na verwijzing huisarts / medisch specialist € 45,50 
 - Zitting Fysiotherapie € 30,65 
 - Zitting Fysiotherapie lang (met complexe/meervoudige zorgvragen) € 45,60
 - Zitting Manuele therapie € 45,60 
 - Zitting Oedeemtherapie € 45,60 
 - Zitting Psychosomatische fysiotherapie € 45,60 
 - Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 50,60 
 - Groepszitting voor behandeling van twee personen € 31,60
 - Groepszitting voor behandeling van drie personen € 28,60 
 - Groepszitting voor behandeling van vier personen € 23,60 
 - Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen € 18,60 
 - Groepszitting voor behandeling van meer dan tien personen € 17,60 
 - Toeslag voor uitbehandeling € 15,05
 - Toeslag buiten reguliere werktijd € 16,05 
 - Zitting Shockwave therapie € 30,65
 - Eenmalig Muskuloskelataal Echografie consult € 50,60
 - Niet nagekomen afspraak (conform afgesproken prestatie) vb F.T. € 30,70
-  Rapporten over onderzoek / behandeling voor letseladvocaat € 56,00

 

 

Fysiotherapie Heerlen Noord
© 2018 FTHN