Informatie

Tarieven 2019

 

 

Prestatiebeschrijving per 01-01-2019

 

 

 

Prijs

 - Telefonisch consult € 16,50             
 - Screening vrije toegankelijkheid (zonder verwijzing) € 16,50
 - Intake en onderzoek na screening (zonder verwijzing) € 57,00
 - Intake en onderzoek na verwijzing huisarts / medisch specialist € 47,00 
 - Zitting Fysiotherapie € 31,50 
 - Zitting Fysiotherapie lang (met complexe/meervoudige zorgvragen) € 47,00
 - Zitting Manuele therapie € 47,00 
 - Zitting Oedeemtherapie € 47,00 
 - Zitting Psychosomatische fysiotherapie € 47,00 
 - Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 52,00 
 - Groepszitting voor behandeling van twee personen € 32,50
 - Groepszitting voor behandeling van drie personen € 29,50 
 - Groepszitting voor behandeling van vier personen € 24,50 
 - Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen € 19,00 
 - Groepszitting voor behandeling van meer dan tien personen € 18,00 
 - Toeslag voor uitbehandeling € 15,50
 - Toeslag buiten reguliere werktijd € 16,50 
 - Zitting Shockwave therapie € 31,50
 - Eenmalig Muskuloskelataal Echografie consult € 52,00
 - Niet nagekomen afspraak (conform afgesproken prestatie) vb F.T. € 31,50
-  Rapporten over onderzoek / behandeling voor letseladvocaat € 58,00 exclusief 21% btw
-  Echo vooraf aan ShockWave € 45.00
-  Echo en Diagnostisch consult € 75,00
-  Diagnostisch Consult € 64,50

 

 

Fysiotherapie Heerlen Noord
© 2020 FTHN