Informatie

Tarieven 2021


Tarieven 2021

 

 

Prestatiebeschrijving per 01-01-2021

 

 

 

Prijs

 - Telefonisch consult € 17,00           
 - Screening vrije toegankelijkheid (zonder verwijzing) € 17,00
 - Intake en onderzoek na screening (zonder verwijzing) € 58,50
 - Intake en onderzoek na verwijzing huisarts / medisch specialist € 48,50 
 - Zitting Fysiotherapie € 32,50 
 - Zitting Fysiotherapie lang (met complexe/meervoudige zorgvragen) € 48,50
 - Zitting Manuele therapie € 48,50
 - Zitting Oedeemtherapie € 48,50
 - Zitting Psychosomatische fysiotherapie € 48,50
 - Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 53,50 
 - Groepszitting voor behandeling van twee personen € 33,50
 - Groepszitting voor behandeling van drie personen € 30,50 
 - Groepszitting voor behandeling van vier personen € 25,00 
 - Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen € 19,50 
 - Groepszitting voor behandeling van meer dan tien personen € 18,50 
 - Toeslag voor uitbehandeling € 16,00
 - Toeslag buiten reguliere werktijd € 17,00 
 - Zitting Shockwave therapie € 32,50
 - Eenmalig Muskuloskelataal Echografie consult € 53,50
 - Niet nagekomen afspraak (conform afgesproken prestatie) vb F.T. € 32,50
-  Rapporten over onderzoek / behandeling voor letseladvocaat € 65,00 
-  Echo vooraf aan ShockWave € 46,00
-  Echo en Diagnostisch consult € 77,00
-  Diagnostisch Consult € 66,00

 

 

Fysiotherapie Heerlen Noord
© 2021 FTHN