Informatie

Tarieven 2021


Tarieven 2021

 

 

Prestatiebeschrijving per 01-01-2021

 

 

 

Prijs

 - Telefonisch consult € 15,00           
 - Screening vrije toegankelijkheid (zonder verwijzing) € 15,00
 - Intake en onderzoek na screening (zonder verwijzing) € 55,00
 - Intake en onderzoek na verwijzing huisarts / medisch specialist € 55,00 
 - Zitting Fysiotherapie € 34,50 
 - Zitting Fysiotherapie lang (met complexe/meervoudige zorgvragen) € 50,00
 - Zitting Manuele therapie € 50,00
 - Zitting Oedeemtherapie € 50,00
 - Zitting bekkenfysiotherapie € 50,00
 - Groepszitting voor behandeling van twee personen € 35,00
 - Groepszitting voor behandeling van drie personen € 31,50 
 - Groepszitting voor behandeling van vier personen € 25,80 
 - Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen € 20,20
 - Groepszitting voor behandeling van meer dan tien personen € 19,10
 - Toeslag voor uitbehandeling € 15,00
 - Toeslag buiten reguliere werktijd € 17,50 
 - Zitting Shockwave therapie € 34,50
 - Eenmalig Muskuloskelataal Echografie consult € 55,00
 - Niet nagekomen afspraak (conform afgesproken prestatie) vb F.T. € 34,50
-  Rapporten over onderzoek / behandeling voor letseladvocaat € 65,00 
-  Echo vooraf aan ShockWave € 47,50
-  Echo en Diagnostisch consult € 79,50
-  Diagnostisch Consult € 65,00

 

 

Fysiotherapie Heerlen Noord
© 2022 FTHN