Informatie

Tarieven 2022


Tarieven 2022

 

 

Prestatiebeschrijving per 01-01-2022

 

 

 

Prijs

 - Telefonisch consult € 15,00           
 - Screening vrije toegankelijkheid (zonder verwijzing) € 15,00
 - Intake en onderzoek na screening (zonder verwijzing) € 55,00
 - Intake en onderzoek na verwijzing huisarts / medisch specialist € 55,00 
 - Zitting Fysiotherapie € 35,00 
 - Zitting Fysiotherapie lang (met complexe/meervoudige zorgvragen) € 50,00
 - Zitting Manuele therapie € 50,00
 - Zitting Oedeemtherapie € 50,00
 - Zitting bekkenfysiotherapie € 50,00
 - Groepszitting voor behandeling van twee personen € 35,00
 - Toeslag voor uitbehandeling € 15,00
 - Toeslag buiten reguliere werktijd € 17,50 
 - Zitting Shockwave therapie € 35,00
 - Eenmalig Muskuloskelataal Echografie consult € 55,00
 - Niet nagekomen afspraak (conform afgesproken prestatie) vb F.T. € 35,00
-  Rapporten over onderzoek / behandeling voor letseladvocaat € 65,00 
-  Echo vooraf aan ShockWave € 47,50
-  Echo en Diagnostisch consult € 80,00
-  Diagnostisch Consult € 65,00

 

 

Fysiotherapie Heerlen Noord
© 2022 FTHN