Nieuws
Nieuwe update omtrent maatregelen Coronavirus d.d. 18 maart 2020
Nieuwe update omtrent maatregelen Coronavirus d.d. 18 maart 2020

Nieuwe update omtrent maatregelen Coronavirus d.d. 18 maart 2020

18 maart 2020

Lees hier de aangepaste maatregelen omtrent het Coronavirus d.d. 18 maart 2020. 

Update maatregelen i.v.m. Coronavirus FTHN versie 18-03-2020

Geachte cliënten,

Samen met enkele deskundige zorgprofessionals houden wij nauwlettend de ontwikkelingen en maatregelen omtrent het Coronavirus (COVID-19) in de gaten.

Op basis van alle adviezen en maatregelen is ons doel u te voorzien van actuele, gedegen en betrouwbare informatie hieromtrent. Check onze site regelmatig om geïnformeerd te blijven over de maatregelen die uw therapeut treft en volgt.

We hopen op uw vertrouwen ten aanzien van het weloverwogen beleid en de bijbehorende adviezen welke we zullen naleven in onze praktijken. Paniek of angst door onjuiste informatiebronnen willen wij hierdoor zoveel als mogelijk voorkomen.

Uw en onze veiligheid staan blijven hierbij uiteraard centraal staan.

Noodzaak continueren fysiotherapeutische zorg!

17 MRT 2020
KNGF-voorzitter Guido van Woerkom heeft op 17-03-2020 tegen de achtergrond van alle actuele corona-maatregelen de visie van het KNGF op de 'noodzaak van het continueren van fysiotherapeutische zorg' aan het ministerie van VWS voorgelegd. De kern van deze visie is dat het in het belang van patiënten, maar zeker ook van huisartsen en ziekenhuizen is om fysiotherapie te blijven aanbieden. Met steun van het Expert Team Corona is de visie inhoudelijk onderbouwd.

Onze uitgangspunten zijn:
* De fysiotherapeutische beroepsgroep moet zoveel mogelijk door kunnen werken om daarmee ook een bijdrage te kunnen leveren aan het verlichten van deze crisis.
* Daarnaast zal het wegvallen van fysiotherapie uit de keten gevolgen hebben voor het bewegend functioneren van mensen met vergaande gevolgen voor zelfstandigheid en optimaal functioneren.
* Urgentie is groot omdat praktijken bezig zijn om hun dienstverlening te beperken en zelfs al te sluiten. Wanneer de beroepsgroep wilt bijdragen aan het verlichten van het werk in de eerste en tweede lijn en het continueren van noodzakelijk zorg dan zullen we z.s.m. met een aanpak moeten komen die dit ook mogelijk maakt.
* Uitvallen van deze zorgvorm heeft al gevolgen voor patiënten maar zal ook toenemend druk veroorzaken op een toch al overbelaste 1e en 2e lijn.

Fysiotherapie Heerlen Noord ondersteunt dit initiatief en wij blijven onveranderd “noodzakelijke zorg” bieden aan patiënten die deze noodzakelijke zorgbehoefte hebben.

Alle adviezen van RIVM en KNGF in acht nemende zullen wij de noodzaak van behandelen afwegen tegen de verhoogde kans op infectie en de kans op een ernstig beloop bij infectie.

Dit betekent dat hoog-risicogroepen in elk geval voor de niet noodzakelijke zorgbehoefte verplaatst worden naar een behandelafspraak na 6 april 2020.
Indien u of uw therapeut wel indicatie voor noodzakelijke zorgbehoefte inventariseert, zal de therapeut behandelmogelijkheden als bijvoorbeeld belafspraak of videobel-afspraak of individuele behandeling op eigen thuislocatie met u bespreken.

Tot de hoog-risicogroepen behoren:
Hiervoor wordt dezelfde indicatie gehanteerd als voor de jaarlijkse influenzavaccinatie, met als uitzondering de leeftijdsgrens die aangepast is naar >70 jaar.
Dit betekent dat de adviezen niet gelden voor personen onder de 70 jaar zonder onderliggend lijden. Zie de bijlage Preventiebeleid COVID-19 bij hoogrisicogroepen.

Risicofactoren voor ernstig beloop (>18 jaar*):

- afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
- chronische hartaandoeningen;
- diabetes mellitus;
- ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
- verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
een hivinfectie in overleg met de hiv-behandelaar.
 
* Kinderen tot 18 jaar met onderliggend lijden vallen vooralsnog ook buiten deze aanvullende adviezen. Op basis van gegevens over de leeftijdsspecifieke incidentie, is het risico op COVID-19 aanzienlijk lager bij kinderen. Er worden daarnaast in de gegevens uit China vrijwel geen ernstige uitkomsten gemeld voor personen onder de 19 jaar (China CDC, Guan).

Voor maatregelen voor kinderen <18 jaar zijn separaat adviezen opgesteld door de NVK; zie voor meer informatie het NVK-standpunt over COVID-19 en kinderen. 

Verder blijven onderstaande maatregelen onveranderd van kracht:

-        Extra desinfectie!
Op vaste tijden maken wij alle deurklinken, trapleuningen en deuropeners alsook het koffieapparaat extra schoon met een desinfecterend schoonmaakmiddel.

Op grond van info van het RIVM is het bekend dat het virus max. 10 minuten een risico vormt op metalen oppervlakken zoals deurklinken of tafels. In dat kader neemt FTHN de voorzorgsmaatregelen om per heden geen hoeslakens over de behandelbanken te gebruiken, zodat desinfectie uit voorzorg per gebruiker standaard wordt.

 -        Huisregels in het kader van desinfectie:
Gezien we op de behandelbanken geen hoeslakens meer gebruiken wordt u verzocht zelf een grote handdoek / badlaken mee te nemen.
Verder zullen wij zoveel als mogelijk de deuren naar uw behandelkamer voor u openen en sluiten, zodat u zo min mogelijk contact hoeft te maken met deuren.

 -        Persoonlijke Verantwoordelijkheid!
Uiteraard blijft iedereen persoonlijk verantwoordelijk voor het zorgdragen van zijn/haar persoonlijke hygiëne en het hanteren van de richtlijnen van het RIVM:

o   Geef elkaar geen hand

o   Was handen regelmatig met zeep, zeker na hoesten, niezen en neus snuiten!

o   Gebruik papieren zakdoekjes

o   Nies of hoest in de binnenkant van uw elleboog

 -        Aanbeveling voor uzelf!
Blijf thuis bij niezen, verkoudheid of keelklachten tot uw klachten minimaal 24u verdwenen zijn. Wij willen u graag adviseren indien u twijfelt. Neem contact op met 045-5631865.

 -        Risicopatiënten
Risicopatiënten worden door ons individueel benaderd om in gezamenlijk overleg de behandelingen op te schorten.
Bovendien is besloten alle behandelingen voor patiëntengroepen uit te stellen tot na 06-04-2020.

Blijf gezond en zorg goed voor uzelf

Directie Fysiotherapie Heerlen Noord

Terug
Fysiotherapie Heerlen Noord
© 2021 FTHN