Nieuws
Nieuwe update omtrent maatregelen Coronavirus d.d. 29 april 2020

Nieuwe update omtrent maatregelen Coronavirus d.d. 29 april 2020

29 april 2020

Update maatregelen i.v.m. Coronavirus FTHN versie 29-04-2020
 
Geachte Cliënten,

Naar aanleiding van de persconferentie d.d. 21 april j.l. betreft de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus (COVID-19) informeren wij u over ons praktijkbeleid. Uw veiligheid en die van ons team staan nog steeds primair op de voorgrond, waarbij continueren van fysiotherapeutische zorg deze veiligheid niet mag doorbreken.

We zijn als praktijk geopend voor alle paramedische hulpvragen, waarbij we primair en onveranderd zorg op afstand zullen blijven aanbieden in de vorm van telefonische consulten en videoconsulting.

Daarnaast bieden wij ook face-to-face zorg wanneer dit medisch noodzakelijk is of lijkt.
Het betreft dan de verantwoordelijkheid van de fysiotherapeut om de inschatting te maken of een face-to-face intake met lichamelijk onderzoek wenselijk is, of dat er toch gekozen wordt voor een consult op afstand middels telefonisch consult danwel videoconsulting.

Primair worden mogelijke risicopatiënten of mogelijk zieke patiënten uiteraard niet uitgenodigd voor een face-to-face consult.

Bij het aanbieden van noodzakelijke zorg kunnen deze face-to-face behandelingen plaatsvinden in een van onze praktijklocaties of kan zelfs de keuze vallen op behandeling in de thuissituatie van de patiënt wanneer dit voor de medische indicatie of voor de veiligheid van patiënt wenselijk is.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM, KNGF en Rijksoverheid en leveren wij alle zorg onveranderd en uitsluitend met persoonlijke beschermingsmiddelen daar veiligheid hoog in ons vaandel staat:

·        Mondmaskers;
·        Handschoenen;
·        En daarnaast strikte desinfectie voor en na ieder patiëntcontact.

Verder hebben we diverse maatregelen getroffen voor face-to-face behandelingen bij medisch noodzakelijke zorg binnen de praktijken om uw en onze gezondheid te kunnen waarborgen, te weten:

✔ Bij binnenkomst bent u verplicht de handen te desinfecteren.
✔ U meldt zich bij de balie. De assistente zal u informeren in welke wachtruimte u mag plaatsnemen. Door         gescheiden wachtruimten en een optimale spreiding van patiëntenverkeer d.m.v. aangepaste afsprakenplanning      zijn we in staat meer dan de 1,5 meter te handhaven.
✔ U dient zelf 2 handdoeken mee te nemen.
✔ Bij het maken van een nieuwe afspraak letten we ook op de 1,5 meter afstand.
✔ U volgt de routeaanduiding op de vloer: Er geldt een eenrichtingverkeer binnen de praktijk. We gebruiken de         reguliere ingang. Echter de uitgang is via nooduitgang/zijdeur (oude ingang).
✔ U komt niet te vroeg naar de afspraak.
✔ U komt alleen naar de afspraak. Dit betekent: geen begeleiders/extra personen of kinderen mee in de praktijk.
✔ De toiletten en koffiemachine zijn buiten gebruik.

Op deze manier bieden we de noodzakelijke zorg en zorgen we ervoor dat er ruim aan de voorwaarden van het RIVM kan worden voldaan en het mogelijk risico voor patiënt en behandelaar zo klein mogelijk is.

Heeft u verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid: blijf thuis.

Deze maatregelen zijn in ieder geval van kracht tot nader bericht.
Mocht de actuele situatie wijzigen en wij ten gevolge hiervan nieuwe maatregelen gaan treffen, dan informeren we via:
Facebookpagina Fysiotherapie Heerlen Noord en/of www.fysiotherapieheerlennoord.nl

Blijf gezond, blijf in beweging, zorg goed voor uzelf!
 

 

Terug
Fysiotherapie Heerlen Noord
© 2022 FTHN