Nieuws
Update nieuwe huisregels omtrent Coronavirus per 16 maart a.s.

Update nieuwe huisregels omtrent Coronavirus per 16 maart a.s.

14 maart 2020

Update maatregelen i.v.m. Coronavirus FTHN versie 16-03-2020

Geachte cliënten,

Samen met enkele deskundige zorgprofessionals houden wij nauwlettend de ontwikkelingen en maatregelen omtrent het Coronavirus (COVID-19) in de gaten. Op basis van alle adviezen en maatregelen is ons doel u te voorzien van actuele gedegen en betrouwbare informatie hieromtrent.
We hopen op uw vertrouwen ten aanzien van het weloverwogen beleid en de bijbehorende adviezen welke we zullen naleven in onze praktijken. Paniek of angst door onjuiste informatiebronnen willen wij hierdoor zoveel als mogelijk voorkomen.
Uw en onze veiligheid blijven hierbij uiteraard centraal staan.

- Extra desinfectie!
Op vaste tijden maken wij alle deurklinken, trapleuningen en deuropeners alsook het koffieapparaat extra schoon met een desinfecterend schoonmaakmiddel.
Op grond van info van het RIVM is het bekend dat het virus max. 10 minuten een risico vormt op metalen oppervlakken zoals deurklinken of tafels. In dat kader neemt FTHN de voorzorgsmaatregelen om per heden geen hoeslakens over de behandelbanken te gebruiken, zodat desinfectie uit voorzorg per gebruiker standaard wordt.

- Huisregels in het kader van desinfectie:
Gezien we op de behandelbanken geen hoeslakens meer gebruiken wordt verzocht zelf een grote handdoek / badlaken mee te nemen.
Verder zullen wij zoveel als mogelijk de deuren naar uw behandelkamer voor u
openen en sluiten, zodat u zo min mogelijk contact hoeft te maken met deuren.

- Persoonlijke verantwoordelijkheid!
Uiteraard blijft iedereen persoonlijk verantwoordelijk voor het zorgdragen van
zijn/haar persoonlijke hygiëne en het hanteren van de richtlijnen van het RIVM:
o Geef elkaar geen hand
o Was handen regelmatig met zeep, zeker na hoesten, niezen en neus snuiten!
o Gebruik papieren zakdoekjes
o Nies of hoest in de binnenkant van uw elleboog

- Aanbeveling voor uzelf!
Blijf thuis bij niezen, verkoudheid of keelklachten tot uw klachten minimaal 24u
verdwenen zijn. Wij willen uw graag adviseren indien u twijfelt. Neem contact op met 045-5631865.

- Risicopatiënten
Risicopatiënten worden door ons individueel benaderd om in gezamenlijk overleg de behandelingen op te schorten of in behandelfrequentie te verlagen.
Bovendien is besloten alle behandelingen voor patiëntengroepen groter dan 10 personen uit te stellen tot                31-03-2020. 

Terug
Fysiotherapie Heerlen Noord
© 2021 FTHN