Specialisaties

Anderhalvelijns Fysiotherapie / Advanced Practitioner in Physiotherapy:

In de gezondheidszorg van nu is er voor de fysiotherapeut steeds meer een rol weggelegd als de specialist in het bewegend functioneren dicht naast de huisarts en in de anderhalvelijns gezondheidszorg in Nederland.

Als eerste stap in die richting bekwamen fysiotherapeuten zich in het gericht verwijzen naar de tweede lijn bij bewegingsgerelateerde klachten. In hun dagelijkse praktijk overwegen fysiotherapeuten namelijk veelvuldig of verwijzing van hun patiënten voor aanvullend onderzoek in de tweede lijn, zoals medische beeldvorming of bloed- en functieonderzoek, zinvol is.

In Nederland is de situatie momenteel nog zo dat fysiotherapeuten een aanvraag daartoe doen via de huisarts. De competenties om dergelijke overwegingen en aanvragen te doen kunnen echter doorgaans niet worden verworven in de basisopleiding fysiotherapie of aanvullende vervolg(master)opleidingen. Door het volgen van een masterclass opleiding verwerven fysiotherapeuten de benodigde nieuwe kennis, vaardigheden en competenties die kunnen worden toegepast bij bewegingsgerelateerde klachten in de dagelijkse eerstelijnspraktijk van de (gespecialiseerde) fysiotherapie.

In de vorm van een in samenwerking met de huisartsen gestart beweegspreekuur geeft Fysiotherapie Heerlen Noord vorm aan deze nieuwste ontwikkeling binnen het vak Fysiotherapie.

 

MELD U NU AAN 

 

Fysiotherapie Heerlen Noord
© 2018 FTHN