Disclaimer

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.fysiotherapieheerlennoord.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 

Informatie van Fysiotherapie Heerlen Noord B.V.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Fysiotherapie Heerlen Noord B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Fysiotherapie Heerlen Noord B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Fysiotherapie Heerlen Noord B.V.  garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Fysiotherapie Heerlen Noord B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden

Fysiotherapie Heerlen Noord B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Fysiotherapie Heerlen Noord B.V. . Het gebruik van links is voor eigen risico. De informatie op link websites is door Fysiotherapie Heerlen Noord B.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. 

Gebruik van informatie

Fysiotherapie Heerlen Noord B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Fysiotherapie Heerlen Noord B.V. of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Informatie inzetten voor eigen persoonlijk gebruik is toegestaan.

Fysiotherapie Heerlen Noord
© 2024 FTHN