Specialisaties

Fysiotherapie

Fysiotherapie biedt behandeling bij het herstel en het ontwikkelen van het optimale bewegen, bij behoud en bij achteruitgang. Fysiotherapeuten komen via een proces van klinisch redeneren tot een specifiek fysiotherapeutische diagnose, op basis waarvan therapeutische en/of preventieve interventies worden bepaald en uitgevoerd.

De fysiotherapeut onderbouwt zijn handelen mede met kennis uit de (bio)medische wetenschap, de bewegings- en de gedragswetenschappen. Fysiotherapie toetst zich voor wat betreft haar theoretische rationale, doelmatigheid en doeltreffendheid, veiligheid en ethiek steeds aan de meest actuele wetenschappelijke inzichten, methoden en technieken. Voor een optimale samenwerking met andere gezondheidszorgprofessionals maakt het vakgebied gebruik van de door de World Health Organization (WHO) ontwikkelde ICF: de ‘International Classification of Functioning, Disability and Health’.

Door het KNGF erkende, gespecialiseerde fysiotherapeuten werken primair in een deelgebied binnen de fysiotherapie. Een erkend specialisme in de fysiotherapie kenmerkt zich door de toepassing van extra en bijzondere klinische expertise, kennis én kunde, door een fysiotherapeut die gekwalificeerd is in een duidelijk gedefinieerd domein dat als fysiotherapie is erkend door de beroepsgroep.

(bron: Beroepscompetentieprofiel fysiotherapie KNGF)

Fysiotherapie Heerlen Noord
© 2024 FTHN