Specialisaties

Oncologiefysiotherapie

Oncologische fysiotherapie is een specialisatie die zich richt op de behandeling van mensen die kanker hebben of hebben gehad. Hierbij richten zij zich specifiek op stoornissen, beperkingen en participatieproblemen welke het gevolg zijn van de ziekte zelf of de medische behandelingen zoals operaties, bestraling of chemotherapie. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld spanningsklachten, pijn, vermoeidheid, conditieverlies, verminderde spierkracht en/of verminderde kwaliteit van leven. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk en/of hobby’s.  

De oncologiefysiotherapeut kan helpen in alle fasen van de ziekte: de curatieve, post-oncologische, palliatieve of terminale. Elke fase vereist een specifieke behandeling door de oncologiefysiotherapeut, aangezien de behandeldoelen verschillen. De therapeut kan helpen bij de ongemakken die gepaard gaan met de medische behandelingen. Daarnaast wordt er advies gegeven over het verantwoord actief blijven/worden waarbij men rekening houdt met de klachten en ongemakken die ervaren worden in deze periode.  

De curatieve fase: Het bestrijden en opheffen van de nadelige gevolgen van de medische behandeling van kanker. Het hoofddoel ligt bij het verkrijgen van de volledige zelfstandige regie over het leven.  
Als de medische behandelingen achter de rug zijn wil men het dagelijks leven weer oppakken. Helaas kunnen de gevolgen van deze behandelingen dat in de weg staan. De oncologiefysiotherapeut kan helpen bij het opbouwen van conditie en kracht en/of behandelen van andere klachten die verder herstel belemmeren.  
De post oncologische fase: Het continueren en stimuleren van een gezonde leefstijl en functioneren met oefengroepen en coaching om de kwaliteit van leven op een optimaal peil te behouden en de zelfstandigheid en zelfverzekerdheid zo goed mogelijk te waarborgen.  

De palliatieve fase: Het stabiliseren van de actuele situatie en het verminderen van de hinderlijke symptomen waarbij ondersteuning wordt geboden in het zelfstandig handhaven van de huidige situatie.   

De terminale fase: Het verhogen van de kwaliteit van leven in deze laatste levensfase waarbij gedacht wordt aan het bestrijden van de symptomen en coachen in autonoom functioneren. De belangrijkste klachten in deze fase zijn pijn, vermoeidheid, benauwdheid en een verminderde kwaliteit van leven. Bij deze klachten kan de oncologiefysiotherapeut helpen door middel van bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen, begeleiden bij bewegen, pijndemping, advies en ondersteuning. 
Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren. 
 
Bij Fysiotherapie Heerlen Noord zijn deze oncologie therapeuten aanwezig en zij kunnen u ondersteunen bij het omgaan met de diagnose kanker of zelfs ondersteunen bij het herstellen na de diagnose kanker. Neem contact op via telefoonnummer 045 5631865 of mail via deze link het secretariaat
 
 
Bron: NVFL .

Fysiotherapie Heerlen Noord
© 2024 FTHN