Informatie

Klachtenregeling FTHN:

 

Heeft u klachten omtrent uw behandeling oftewel uw behandelaar, maak dit in eerste instantie bespreekbaar met uw behandelend therapeut. Indien u hier behoefte aan heeft kunt u zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon uit uw persoonlijke omgeving.

Mocht u verdere vragen hebben, danwel niet tevreden zijn met het resultaat van het gesprek met uw behandelend fysiotherapeut, dan kunt u zich te allen tijde wenden tot de leidinggevenden/praktijkhouders  van Fysiotherapie Heerlen Noord B.V.  Zij zullen dan zorgdragen voor afhandeling van uw klacht.

Indien het overleg tussen u en de praktijk niet het gewenste resultaat heeft kunt u zich wenden tot de geschillencommissie van het KNGF.  U dient uw klacht te melden bij het secretariaat van de geschillencommissie. Verdere informatie kunt u vinden op de website van het KNGF.

Fysiotherapie Heerlen Noord
© 2024 FTHN