Specialisaties

Musculoskeletale echografie

 

Beweging in beeld, Beeld in beweging

 

Fysiotherapie Heerlen Noord kan echografieonderzoek uitvoeren. Uw therapeut is hiervoor speciaal opgeleidt en de praktijk is in het bezit van de daarvoor geëigende apparatuur.

Wat is echografie?

Echografie is een onderzoek met geluidsgolven. Het is een manier om de inwendige structuren zichtbaar te maken. Bij een echografie worden er geluidsgolven opgewekt door een transducer. Deze geluidsgolven zijn niet hoorbaar. De transducer wordt op uw huid geplaatst en zendt ultrageluidsgolven uit. De structuren in uw lichaam (spieren, pezen, bloedvaten, bot etc.) weerkaatsen deze geluidsgolven. Het echografieapparaat vangt deze weerkaatsingen op en kan hiervan een beeld samenstellen.

Uw fysiotherapeut is gespecialiseerd in musculoskeletale echografie. Hierdoor is Drs. Marco Robijns in staat om de inwendige structuren van uw bewegingsapparaat in beeld te brengen.

Risico's en bijwerkingen

Echografisch onderzoek kent geen nadelige gevolgen of bijwerkingen.

                                                  Jannes-4732s.jpg

Voorbereiding en duur van het onderzoek

Voor dit onderzoek zijn geen bijzondere voorbereidingen noodzakelijk. De duur van het onderzoek is afhankelijk van het te onderzoeken gebied van de aandoening. Het echografisch onderzoek duurt meestal niet langer dan tien tot twintig minuten. De therapeut zal dit onderzoek echter vaak combineren met een anamnese (interview) en een functieonderzoek (fysiotherapeutisch onderzoek naar kracht, beweeglijkheid en coördinatie).

Wat kan echografie voor u betekenen

Veel aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat worden veroorzaakt door tijdelijke afwijkingen in spieren, pezen en kapsels. Uw therapeut kan met het functieonderzoek de gevolgen van deze afwijking(en) testen maar de oorzaak niet zien. Met echografisch onderzoek is dat anders. De inwendige structuren worden helder in beeld gebracht. De exacte lokalisatie en de grootte en omvang kunnen worden waargenomen.

Uw fysiotherapeut kan naar aanleiding van deze bevindingen de beste maatregelen implementeren. Na enkele sessies kan het echografisch onderzoek dan herhaald worden waardoor het resultaat van de therapie zichtbaar wordt.

Tevens is uw therapeut dankzij de echografie in staat nauwkeuriger te kijken. Door real-time echografische beelden van de inwendige structuur tijdens een beweging te volgen kan een afwijking daarin heel precies worden vastgesteld. De keuze voor de therapeutische maatregelen zijn daardoor beter.

Uw therapeut brengt uw bewegingen in beeld. Dit beeld helpt hem bij zijn therapeutische keuzes om u zo goed en zo snel als mogelijk te helpen.

Voor meer informatie over echografie, en of dit onderzoek ook voor u mogelijk is, kunt u contact opnemen met uw fysiotherapeut. 

Bron: Enraf-Nonius 

Fysiotherapie Heerlen Noord
© 2024 FTHN