Informatie

Huisreglement:

 

Om ervoor te zorgen dat onze hulp optimaal tot zijn recht komt en om een goede gang van zaken te realiseren hebben wij dit huisreglement ontwikkeld.

 • Wanneer u reeds een afspraak heeft met een van de therapeuten, dan hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw behandelend fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 15 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door u behandelend therapeut gehaald bent, meldt u dan bij de receptie.
 • Neem, ook wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afsprakenkaart mee. De therapeut kan hierop de volgende afspraken invullen.
 • Om een vlot verloop van de "intake" te kunnen bewerkstelligen, is het zeer wenselijk dat u bij uw eerste afspraak uw ziekenfondspas of polis meeneemt en tevens een ID-kaart, rijbewijs en/of paspoort. Mochten uw gegevens tussentijds wijzigen kunt u dit graag kenbaar maken.
 • Het aantal behandelingen en het tarief dat door uw zorgverzekeraar wordt vergoed verschilt per verzekeraar. Om deze reden is voor ons ondoenlijk om alle verschillende regelingen te kennen. U dient dan ook zelf uw persoonlijke behandellimiet en vergoedingen in acht te nemen. Controleer dus zelf uw polisvoorwaarden!
 • Met een groot aantal zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten en kunnen wij rechtstreeks digitaal declareren tegen contractueel afgesproken tarieven. In alle andere gevallen tellen de praktijktarieven.
 • Indien u een afspraak met de therapeut niet kunt nakomen, dient u zich 24 uur van te voren af te melden. Verzekeraars vergoeden niet-nagekomen afspraken niet. Wij zijn dan ook genoodzaakt niet-nagekomen afspraken bij u zelf in rekening te brengen.
 • Wanneer u behandeld wordt of oefent in de trainingsruimte dient u een handdoek mee te nemen en schoeisel te dragen met schone zolen.
 • In onze praktijk wordt niet gerookt.
 • U kunt in de wachtkamer gebruik maken van aldaar aanwezige lectuur. Het is niet de bedoeling tijdschriften mee naar huis te nemen.
 • Fysiotherapie Heerlen Noord is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Neem deze altijd mee naar de behandelkamer of maak gebruik van de afsluitbare lockers in de kleedkamers van de trainingsruimte.
 • Indien u niet tevreden bent over de behandeling of een klacht heeft over bejegening door uw fysiotherapeut dan wel andere personeelsleden, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend fysiotherapeut dan wel bij een van de praktijkeigenaren. Uw klacht zal conform de Klachtenreglement van het KNGF worden afgehandeld. 
 • Wij verwachten van u als patiënt/cliënt dat u uw persoonlijke hygiëne in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
 • Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij handelen dan ook naar de regels welke zijn opgesteld door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Fysiotherapie Heerlen Noord
© 2024 FTHN