Specialisaties

Advanced Clinical Practitioner:

In de gezondheidszorg van nu is er voor de fysiotherapeut steeds meer een rol weggelegd als de specialist in het bewegend functioneren dicht naast de huisarts en in de anderhalvelijns gezondheidszorg in Nederland.

Als eerste stap in die richting bekwamen fysiotherapeuten zich in het gericht verwijzen naar de tweede lijn bij bewegingsgerelateerde klachten. In hun dagelijkse praktijk overwegen fysiotherapeuten namelijk veelvuldig of verwijzing van hun patiënten voor aanvullend onderzoek in de tweede lijn, zoals medische beeldvorming of functieonderzoek of naar een medisch specialist, zinvol is.                                                                                                                                                           

In Nederland is er momenteel een pilot/ proef gestart waarin een gespecialiseerde fysiotherapeut een aanvraag daartoe kan doen rechtstreek zonder eerst toestemming te vragen bij uw huisarts.

Uw fysiotherapeut is zo’n gespecialiseerde fysiotherapeut die deelneemt aan de pilot en, door specifieke scholing en bevoegdheden, beschikt over de benodigde kennis, vaardigheden en competenties, zodat verwijzing van u voor aanvullend onderzoek in de tweede lijn zonder tussenkomst van uw huisarts mogelijk is.

 

Uiteraard zal uw huisarts door het huisarts informatie systeem (HIS) op de hoogte blijven/ zijn van de diagnostiek en overwegingen m.b.t. doorverwijzing die door uw therapeut zijn gemaakt.                                                                                     

U kunt te allen tijde alsnog de expertise van uw huisarts hierin raadplegen en met haar/ hem overleggen.

In deze vorm is een samenwerking met uw huisarts gestart in de vorm van een beweegspreekuur/ Diagnostisch Consult en is er sprake van volledige vergoeding van het beweegspreekuur/Diagnostisch Consult vanuit uw aanvullende vergoeding voor Fysiotherapie gegarandeerd. Indien er geen sprake is van een aanvullende verzekering voor fysiotherapie zal in het belang van het onderzoek het beweegspreekuur gratis zijn.

 •Voor mee info vraag uw behandelend fysiotherapeut en/ of zie folder aan balie.

 

 MELD U NU AAN 

 

Fysiotherapie Heerlen Noord
© 2024 FTHN