Specialisaties

Geriatriefysiotherapie

Het verouderingsproces is een complexe biologische verandering, welke gevolgen heeft voor de reservecapaciteit, herstelprocessen en fysiologie bij ouderen. Bovendien is er bij veel ouderen sprake van multimorbiditeit en geriatrische syndromen (frailty, sarcopenie e.d.), wat het complexe profiel van de ouderen doelgroep illustreert. Om deze redenen beschikt de geriatriefysiotherapeut over specifieke kennis betreffende het ouder wordende lichaam en kan er op deze manier een bijdrage geleverd worden aan het verhogen van de kwaliteit van leven van zowel thuiswonende- als in een zorgsetting verblijvende ouderen.

Doel van de geriatriefysiotherapeut:

Het doel van de geriatriefysiotherapeut is om een optimaal effect te halen uit de inspanningen en hierbij patiënten maximale kwaliteit van leven te laten ervaren. De geriatriefysiotherapeut leert met specifieke kennis en vaardigheden ouderen hun potentieel beter te benutten.

Wist u dat:

Na een week in bed door een simpele griep kan de spierkracht gemiddeld met 15% afnemen, wat voor een zelfstandig wonende oudere van zeventig veel gevolgen kan hebben. Immers kan dit voor een verhoogd valrisico en mindere zelfstandigheid zorgen.

Deskundige evaluatie van spierzwakte, behorend bij het normaal verouderingsproces, is een speerpunt in de begeleiding van elke oudere. Te meer omdat er voldoende bewijs is voor effectieve interventies om de spierkracht te verhogen en daarmee de zelfredzaamheid (ondanks de leeftijd!). De geriatriefysiotherapeut richt zich op de hulpbehoevende geriatrische patiënt, alsook op de meer algemene doelgroep van de ouder wordende mens vanuit een curatief en preventief oogpunt. Men richt zich niet enkel op de aandoening, maar het complex klinisch beeld en functionele gezondheid van de patiënt staat centraal. Bij de preventie richt de fysiotherapeut zich vooral op het behoud van de zelfstandigheid van de patiënt.

Meer info/introductiefilmpje: https://www.somtuniversity.nl/onderwijs/hbo-masteropleidingen/fysiotherapie-in-geriatrie/

Fysiotherapie Heerlen Noord
© 2024 FTHN