Informatie

Directe toegankelijkheid fysiotherapie:

 

Sinds 1 januari 2006 heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). Dit betekent dat u zonder verwijzing van huisarts of medisch specialist rechtstreeks een afspraak kunt maken bij de fysiotherapeut.

De fysiotherapeut zal tijdens het eerste contact een screening uitvoeren. Screening is een proces dat de fysiotherapeut leidt tot de beslissing of verder fysiotherapeutisch onderzoek zonder tussenkomst van een arts geïndiceerd is. Bij screenen wordt door middel van gerichte vragen, tests of andere diagnostische verrichtingen binnen een beperkte tijd (circa 10 minuten) vastgesteld of er al dan niet sprake is van een binnen het competentiegebied van de individuele fysiotherapeut vallend patroon van tekens en/of symptomen. (bron: KNGF)

Uw huisarts speelt een centrale rol omtrent de coordinatie van uw zorg. Om deze reden wordt uw huisarts van de screening schriftelijk op de hoogte gebracht, mits u hiervoor toestemming geeft. 

Fysiotherapie Heerlen Noord
© 2024 FTHN